Nu bygger vi om - återkom senare

Ansökan för dispenstransport sker till Trafikverket via länken Transportdispens.

Trafikverkets webbplats, presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik med mera. Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

färjederiet

Trafikverket Färjerederiet, är en affärsenhet inom Trafikverket som skapades 1992 för att driva vägfärjetrafik inom Sverige. Går du in på den här fliken så kan du se de olika tidtabellerna som finns för respektive färjeleder.

vti

Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn och arbetar bland annat med att informera om bilism och säkerhet. Statens väg och transportforskningsinstitut tar även fram statistik och information om exempelvis säkra och osäkra däck likt abswheels.se. Man bedriver även forskning inom ämnena infrastruktur, trafik, transport och utredning.